tammikuu 23, 2019
Breaking News

Telesina

Huomautus: Telesinaa pelataan ranskalaisella korttipakalla, jossa on 32 korttia ässästä seiskaan.

Pelaajat
Samaan peliin voi osallistua enintään kuusi pelaajaa.

Jakaja
Kortit jaetaan myötäpäivään alkaen Jakaja-merkin jälkeen ensimmäisestä aktiivisesta pelaajasta.

Ante
Telesinassa käytetään antea. Ennen korttien jakoa kaikkien peliin osallistuvien pelaajien on asetettava ante.

Jako 
Jokaiselle pelaajalle jaetaan kaksi korttia, yksi kuvapuoli alaspäin ja yksi kuvapuoli ylöspäin. Ensiksi pelaajalle jaettu kortti on käsikortti, jota ei näytetä muille pelaajille. Käsikortin tausta on harmaa. Seuraavaksi kullekin mukana olevalle pelaajalle jaetaan kolme lisäkorttia kuvapuoli ylöspäin. Kun jäljellä oleville pelaajille on jaettu viides kortti ja panostuskierros on päättynyt, pöydän keskelle jaetaan yksi kortti. Korttia kutsutaan Vela-yhteiskortiksi, jota voivat käyttää kaikki pelaajat oman kätensä parantamiseksi ja viimeisen panostuskierroksen aloittamiseksi.

Pakollinen alkupanos (bring-in)
Jaossa suurimman kortin saaneen pelaajan on asetettava pakollinen panos (bring-in), joka on tavallisesti kaksi kertaa ante tai suurempi, jos pelin rajat sallivat. Jos pakollista alkupanosta määritettäessä pelaajilla on samanarvoisia kortteja, tällöin otetaan huomioon myös korttien maa: hertta, ruutu, risti ja pata (alenevassa järjestyksessä). Kun pakollinen alkupanos tai panos on asetettu, peli jatkuu myötäpäivään, kunnes panostuskierros päättyy.

Panostusjärjestys
Telesinassa on viisi panostuskierrosta. Ensimmäinen panostuskierros alkaa, kun jokaiselle pelaajalle on jaettu kaksi korttia. Sitten kullekin pelaajalle jaetaan kolmas, neljäs ja viides kortti. Kunkin uuden kortin jälkeen on panostuskierros. Viimeinen panostuskierros alkaa Vela-kortin paljastamisen jälkeen.

Näyttö
Kun kaikki kortit on jaettu, Vela-kortti paljastettu ja panostaminen on päättynyt, on aika näyttää kortit ja katsoa, kuka on voittaja. Pelaaja, jolla on paras viiden kortin käsi, voittaa potin. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama käsi, potti jaetaan heidän kesken. Jos potissa on pariton pelimerkki, se annetaan jakajaa lähimpänä olevalle pelaajalle.
Jos viidennen kortin aikana panostettiin, viimeisenä panostaneen tai korottaneen pelaajan on näytettävä kätensä ensin. Jos taas kukaan ei ole panostanut, niin pelaaja, jolla on suurin käsi näkyvillä pöydässä, paljastaa korttinsa ensin.

Käsien paremmuusjärjestys Telesinassa

Värisuora
Neljä samaa
Väri
Täyskäsi
Suora
Kolme samaa
Kaksi paria
Yksi pari
Suurin kortti (hai)

Värisuora
Värisuora muodostuu viidestä numeroarvoltaan peräkkäisestä ja samaa maata olevasta kortista.
Jos kahdella pelaajalla on värisuora, pelaaja, jonka värisuorassa on suurempi kortti, voittaa. Jos molempien suurin kortti on samanarvoinen, pelaaja, jonka värisuora on arvokkaampaa maata, voittaa.
Telesinassa on yksi erityissääntö: jos pottia jakamassa on enää kaksi pelaajaa, pienin värisuora (pata T, 9, 8, 7, A) voittaa suurimman värisuoran (hertta A, K, Q, J, T).

Neljä samaa
Neljä samaa muodostuu neljästä numeroarvoltaan samanarvoisesta kortista. Jos kahdella pelaajalla on neljä samaa, pelaaja, jolla on numeroarvoltaan suurempi neljä samaa, voittaa.

Väri
Väri muodostuu viidestä samaa maata olevasta kortista. Jos kahdella pelaajalla on väri, pelaaja, jolla on arvokkaampaa maata oleva väri (alenevassa järjestyksessä hertta, ruutu, risti ja pata), voittaa.

Täyskäsi
Täyskäsi muodostuu kolmesta samasta ja parista.
Jos kahdella pelaajalla on täyskäsi, pelaaja, jolla on suurempi kolme samaa, voittaa.

Suora
Suora muodostuu viidestä numeroarvoltaan peräkkäisestä olevasta kortista ja ovat kahta tai useampaa maata. Ässää voidaan käyttää suoran korkeimpana korttina (A, K, Q, J,T) ja matalan suoran pienimpänä korttina (T, 9, 8, 7, A).

Jos kahdella pelaajalla on suora, pelaaja, jolla on suorassa korkeampi kortti, voittaa.

Jos kahdella pelaajalla on suoran korkein kortti saman suuruinen numeraaliselta arvoltaan, määräytyy voittaja suurimman kortin maajärjestyksen perusteella (alenevassa järjestyksessä hertta, ruutu, risti, pata).

Kolme samaa
Kolme samaa muodostuu kolmesta numeroarvoltaan samanarvoisesta kortista.
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on kolme samaa, pelaaja, jolla on numeroarvoltaan suurin kolme samaa, voittaa.

Kaksi paria
Kahden parin paremmuusjärjestys ratkaistaan seuraavasti:
Jos kahdella pelaajalla on kaksi paria, pelaaja, jolla on numeroarvoltaan suurin pari, voittaa. Jos molempien suurimmat parit ovat samanarvoiset, pelaaja, jolla on numeroarvoltaan suurin toinen pari, voittaa. Jos pelaajien toisetkin parit ovat numeroarvoltaan samanarvoisia, pelaaja, jolla on numeroarvoltaan suurin viides kortti, voittaa. Siinä tapauksessa, että Vela-kortti on suurin kikkeri ratkaistaessa kahden samansuuruisen kahden parin käden paremmuutta, pelaaja, jonka suurin pari on arvokkaampaa maata, voittaa.

Yksi pari
Pari muodostuu kahdesta numeroarvoltaan samanarvoisesta kortista. Jos kahdella pelaajalla on samanarvoinen pari, tarkastellaan pelaajien jäljelle jääviä kolmea korttia voittajan löytämiseksi. Pelaaja jolla on paras sivukortti (kikkeri) voittaa. Jos molemmilla pelaajilla on samanarvoinen suurin sivukortti, ratkaisee toiseksi paras sivukortti, jne. Jos pelaajien kaikki kolme sivukorttia ovat samanarvoisia, voittajan ratkaisee suurimman sivukortin maa.

Suurin kortti (hai)
Kortit ovat alenevassa järjestyksessä ässästä seiskaan ja maittain hertta, ruutu, risti ja pata. Esimerkki: Pelaaja, jolla on herttaässä ja ristirouva voittaa pelaajan, jolla on ruutuässä ja ristikurko.

best websites for essays see here

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *